Bestuur

Een VVE is een vereniging en heeft dus een bestuur.

Zo ook VVE Insulindestaete; het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en (in de loop van de tijd) een variabel aantal leden.

Daarnaast heeft de vereniging een aantal commissies die zich ontfermen over specifieke zaken die te maken hebben met het beheer van het appartementencomplex.

VVE Insulindestaete heeft ook contact met een VVE-beheerorganisatie. Dit is een organisatie die professionele ondersteuning biedt bij o.m. het gebouwbeheer en in dat kader een meerjaren onderhoudsplan voor de VVE opstelt en beheert.

Als u vragen heeft over de VVE kunt u contact opnemen met het bestuur.

Het bestuur heeft voor eigen werkzaamheden een afgeschermd deel van de site, dat alleen voor bestuursleden toegankelijk is.