Bewoners

Insulindestaete heeft 44 appartementen. De bewoning is gevarieerd, van gezinnen met jonge kinderen tot bewoners van gevorderde leeftijd.

Informatie voor de bewoners wordt op een afgeschermd gedeelte van de site gepubliceerd; bewoners krijgen hiervoor een toegangscode.